Zgodovina društva

Nastanek društva

Avto moto društvo Orehova vas je nastalo leta 1957. Pobudniki za ustanovitev so bili domačini Franc Fingušt, Stanko Šmirmaul in Jože Horvat, vsi navdušeni motoristi. Franc Fingušt je bil takrat predsednik kmetijske zadruge in KUD Milka Zorec, Stanko Šmirmaul je bil direktor kmetijskega gospodarstva Slivnica ter predsednik krajevnega odbora SZDL Orehova-Hotinja vas, Jože Horvat pa uslužbenec občine Tezno na krajevnem uradu Miklavž. Ravno v tistem času se je v Sloveniji začela razvijati motorizacija, saj je bilo vzdrževanje vozila ob pomanjkanju servisnih centrov zelo težavno. Tako so dobili idejo, da bi ustanovili društvo, kjer bi se zbirali ljubitelji motornih vozil in bi si med seboj v okviru tega društva pomagali. Ideja o društvu je bila resda naključna, vendar se  je porodila ravno ob pravem času. V želji po medsebojni pomoči so začeli s pripravami na ustanovitev društva. Že na prvem srečanju so se dogovorili, da bodo najprej ustanovili iniciativni odbor za ustanovitev avto-moto društva Orehova vas, ki bo zajemalo kraje: Orehova vas, Hotinja vas, Radizel, Slivnica in Čreta, čeprav so bili ti kraji takrat upravno ločeni. Orehova in Hotinja vas sta imeli sedež občine v Račah, Radizel, Slivnica in Čreta pa na Teznem.

Prve govorice o ustanovitvi društva so kaj kmalu pritegnile pozornost ostalih vaščanov, ki so z zanimanjem prisluhnili novim idejam. In tako je bil 27. aprila 1957 v prostorih današnjega gostišča Lobnik na pobudo iniciativnega odbora prvi občni zbor. Zbora se je udeležilo ob pobudnikih udeležilo še 22 vaščanov in takratni predstavnik AMZS Miro Školc. Prvi občni zbor je vodil Franc Fingušt, ki je pripravil prva pravila društva, Stanko Šmirmaul pa je bil prvi delovni predsednik. Na zboru so sprejeli sklep, da se ustanovi Avto moto društvo Orehova vas, s sedežem v Orehovi vasi, z delovnim področjem Orehova vas, Hotinja vas, Slivnica, Radizel in Čreta, ter da se društvo takoj registrira in včlani v Avto moto zvezo Slovenije. Takratni predsednik AMZS Miro Školc je predlagal, da bi se ustanovil samo krožek, ker AMZS ne bo dovolila ustanovitve društva. Vendar so, takrat še bodoči člani AMD Orehova vas, s svojo vztrajnostjo in veliko željo po nastanku novega društva na koncu to tudi dosegli.  Ustavnega občnega zbora se je udeležilo 22 vaščanov, ki so se vpisali v novo društvo AMD Orehova vas. To so bili: Stanko Šmirmaul, Franc Fingušt, Jože Horvat, Ivan Špurej, Alojz Fingušt, Anton Fingušt, Maks Rojko, Jože Kolman, Anton Kopše, Franc Pungartnik, Mirko Rebernik, Riha Komaver, Mirko Arnuš, Avgust Lešnik, Vlado Pečovnik, Roman Šnuderl, Alojz Španinger, Andrej Javornik, Jože Fras, Stanko Rajtmajer, Viktor Špurej in Jože Breznik.

Izvoljen je bil prvi upravni odbor, ki je štel devet članov. Prvi predsednikdruštva je bil Stanko Šmirmaul, podpredsednik je bil Franc Fingušt, sekretarJože Horvat, blagajnik Ivan Špuraj in gospodar Jože Kolman. V odboru so bili še Maks Rojko, Anton Kopše, Franc Pungartnik in Andrej Javornik. V nadzornem odboru so bili predsednik Mirko Rebernik ter člana Jože Fras in Riha Komaver. Sprejeli so sklep, da mora odbor takoj izvesti registracijo društva, kar pa je bilo težje, kot so sprva predvidevali. Sledila je prva manifestacija novega društva. Člani so po vasi pripravili prvo predstavitveno vožnjo. Ekipa, ki je štela tri osebna vozila in 6 motornih koles, je v vasi naletela a veliko zanimanje in govorice o nastanku novega društva so se hitro širile med ljudmi.

Registracija društva

Prva naloga novega odbora je bila registracija društva. Na okrajnem ljudskem odboru v Mariboru je registracija stekla brez ovir, pri AMZS pa se je zataknilo. Ker je AMD Rače malo pred tem prenehalo delovati, tudi sosednjega AMD Orehova vas niso obravnavali preveč resno, ob tem pa so bili prepričani, da člani AMD Orehova vas zadanih nalog ne bodo sposobni izpeljati. A med tem ko so se pri AMZS ukvarjali s takšnimi in drugačnimi dvomi o dejavnosti AMD Orehova vas, je društvo že začelo z delovanjem. Prva predstavitvena vožnja je naletela na velik odziv in vaščani so se zanimali, če bo AMD Orehova vas priredilo tudi vozniški tečaj. Člani upravnega odbora so v želji da ugodijo vaščanom, kaj kmalu začeli razmišljati o svojem prvem večjem projektu. Od tovarne Pinus v Račah dobili star avtomobil in tako se je začel tečaj vozniškega izpita. Toda s pridobitvijo avtomobila težav še ni bilo konec, saj za tečaj niso imeli dovolj strokovnega osebja. Člani AMD Orehova vas so se povezali z izpitno komisijo in tako je njen predsednik Franc Marolt za tem prevzel predavanja na tečaju, ki je potekal v prostorih osnovne šole v Slivnici. Že v prvem tečaju je bilo prijavljenih kar 24 tečajnikov, od katerih izpita nista opravila le dva. Izpitne vožnje so opravili po vasi. Po prvem tečaju se je zanimanje za vozniški izpit še povečalo. Na drugem tečaju je bilo prijavljenih že 40 tečajnikov. Edine težave, ki so se med tem pojavljale, so bile težave z avtomobilom, saj je bil včasih več v okvari, kot na cesti. Vsi, ki so uspešno opravili vozniški izpit, so postali tudi člani AMD Orehova vas. Članstvo društva se je od aprila, ko je društvo zaživelo in do konca leta, povečalo na 114 članov.

V AMD Orehova vas so že v prvem letu delovanja dali poudarek tudi na družabnih prireditvah. Prva prireditev v okviru društva je bila tombola. Zatakratni čas je bila omenjena tombola ena največjih prireditev na tem področju, saj je bilo prodanih kar 4000 tombolskih kart. Tudi vsak član društva je moral prispevati dobitek v šestkratni vrednosti tombolske kartice. Glavna nagrada je bilo moško kolo, kar je bilo za takrat občudovanja vredno. Prireditev je uspela, društvu pa je prinesla dober dobiček in kar je bilo še pomembneje, veliko novih članov.

Društvo se je razvijalo in po dveh letih nastanka je dobilo še en avtomobil zaizvajanje vozniških tečajev, kajti povpraševanje je bilo izredno veliko. Sširitvijo društva in njegovih dejavnosti, pa so se vse bolj izražale potrebe po lastnih društvenih prostorih. Takrat seveda še nihče ni razmišljal o gradnji lastnih prostorov, zato je kmetijska zadruga Orehova Hotinja vas društvu odstopila eno sobo. Četrto leto po nastanku, je društvo dobilo še telefon.

Leta 1960 se je vse bolj govorilo o izgradnji lastnega doma. Društvo je imelopri svojih načrtih tudi podporo AMZS, ko je bilo potrebno določiti lokacijo, pase je znova zapletlo. Odločitev o lokaciji gradnje ni bila enostavna, saj je bilo možnosti veliko, pogoji pa so bili marsikje zapleteni. Upravnemu odboru je nato uspelo brezplačno dobiti prostor v Orehovi vasi, kjer dom stoji še danes. Na istem mestu je pred tem stala lesena lopa Kmetijske zadruge Rače. Lokacija se  je izkazala za zelo priročno, saj  leži sredi vasi, člani društva pa so živeli v neposredni bližini in so bili vedno na dosegu. Kmalu za tem so leseno
lopo podrli in na istem mestu začeli graditi nov objekt.

15. obletnica društva

Proslava petnajste obletnice AMD Orehova vas je bila načrtovana spomladi leta 1972. Ker pa je tedaj potekala velika obnova društvenega doma, ki se je zavlekla v leto 1973, se je tudi proslava prestavila. Po nekaj prestavljenih datumih, so petnajsto obletnico z razgrnitvijo društvenega prapora praznovali 15. decembra 1973. Pripravili so veliko slavje in obnovljeni dom odeli v zelenje, čeprav je december zimski mesec. Za glasbo je skrbela godba KUD Pošta iz Maribora, prapor pa je razvil takratni generalni direktor Tovarne avtomobilov in motorjev iz Maribora, Stojan Perhavc. Program je popestrila svečana akademija raznih umetniških skupin, sestavljenih iz povabljenih gostov, darovalcev trakov ter žebljičkov prapora.  Društvo je ob tej priložnosti prvič izdalo almanah, v katerem je bilo opisano delovanje društva od ustanovitve in vse do konca leta 1972.

20. obletnica društva

22. aprila 1977 je bila svečana proslava ob 20 letnici delovanja AMD Orehova vas. Proslavo so pripravili ob mednarodni dirki, zato so bili prisotni številni gostje iz delegacije pobratenih društev in iz društev, s katerimi je imelo AMD Orehova vas prijateljske vezi. AMZS je ob tej priložnosti društvu podelila zlato plaketo, priznanja pa so prejeli še nekateri posamezniki.  Izvršni odbor AMD Orehova vas je svojim članom in delavcem podelil 70 zlatih plaket, 63 srebrnih in 45 bronastih. Vsi udeleženci so prejeli še posebno spominsko značko ob 20 letnici delovanja. Člani, ki so bili člani društva več kot deset let pa so prejeli še častne značke. Program je popestril Slovenski oktet, ki so ga kot darilo v goste pripeljali člani pobratenega AMD Škofja Loka.

25. obletnica društva

Proslava 25 obletnice AMD Orehova vas je bila predvidena od 7. do 9. maja 1982. Jubilej je bil predviden ob mednarodni dirki za svetovno prvenstvo in veliko nagrado Jugoslavije. Takrat se je svetovno prvenstvo prvič odvijalo po novih predpisih. Nagrade so bile velike, pogoji sodelovanja pa zelo ugodni in tekmoval je lahko skoraj vsak, ki si je tega želel. Že v februarju je bilo prijavljenih trideset tekmovalcev iz štirih celin in pričakovati je bilo zares največjo predstavo v motokrosu. Ob praznovanju obletnice so pripravili razstavo fotografij in do takrat osvojenih pokalov.

Tudi v nadaljnjem delovanju so pri AMD Orehova vas organizirali številne dirke za državno in republiško tekmovanje, ter tekmovanja evropskega in svetovnega prvenstva. Edina velika dirka, ki je kadarkoli odpadla, je bila dirka za svetovno prvenstvo s prikolicami. To bi bilo tudi deseto svetovno prvenstvo v organizaciji AMD Orehova vas. Izvedba tekmovanja je bila načrtovana 16. julija 1991. Priprave so bile v polnem teku, prav tako so izvedli že tudi dve tiskovni konferenci. Na zadnji tiskovni konferenci so novinarji celo postavljali vprašanja o morebitni odpovedi tekmovanja, saj so bile razmere v Jugoslaviji zelo zaostrene. Organizatorjem se vprašanje ni zdelo vmesno, kljub temu pa se je na koncu uresničil črn scenarij. Člani FIM so dirko odpovedali, na dan, ko bi morala biti izvedena dirka, pa so bile slovenske ceste že neprevozne zaradi barikad. Predsednik FIM je organizatorjem v Orehovi vasi dirko obljubil že za prihodnje leto. In res je bila leta 1992 izvedena jubilejna deseta dirka za svetovno prvenstvo prikoličarjev.

40. obletnica društva

Aprila leta 1997 se je sestal občni zbor ob 40 letnici društva AMD Orehova vas. Glavna dejavnost društva je bila že od nekdaj moto šport, predvsem motokros. Do svoje štiridesete obletnice je društvo uspešno priredilo že preko štirideset mednarodnih tekmovanj. Za uspešne organizacije so člani AMD Orehova vas leta 1996 prejeli najvišje slovensko športno odlikovanje, Bloudkovo plaketo.

50. obletnica društva

Leto 2007 za AMD Orehova vas pomeni 50 dolgih let delovanja. V tem času je društvo pridobilo svoj društveni dom, motokros progo v Radizelu, predvsem pabogate izkušnje na področju prirejanja tekmovanj najvišjega ranga. Motokros je že od leta 1963 glavna dejavnost društva. Leta 2004 je AMD Orehova vas prejelo srebrni grb občine Hoče-Slivnica za izjemno organizacijo tekmovanj ter priznanje AMZS za najboljšega organizatorja tekmovanj v letu 2004. Društvo je včlanjeno v FIM. AMD Orehova vas ob svoji 50-letnici šteje 345 članov. V društvu je preko 80 funkcionarjev, med njimi tudi nekaj z mednarodnimi licencami. Tudi v prihodnje imajo člani AMD Orehova vas v načrtu organizacijo državnih in pokalnih prvenstev ter seveda mednarodnih dirk. Društvo je pobrateno z društvi iz Francije, Nemčije in seveda Slovenije. S pobratenim društvom AMD Škofja Loka so ohranili stike vse do danes. Prvo srečanje obeh društev je bilo 25. januarja 1974 v Škofji Loki, 15. junija 1974 pa so člani AMD Škofja Loka obiskali člane AMD Orehova vas. Od takrat naprej se člani društev redno srečujejo. Sprva so se obiskovali dvakrat letno, s časoma pa so z obiski pričeli izmenjaje enkrat v letu. Tako se v Orehovi vasi srečujejo vsako
drugo leto. Letos bosta društvi praznovali 33. obletnico pobratenja.

Gradnja avtokampa in dirkališča

Leta 1965 je društvo začelo z gradnjo avto kampa in objektov na dirkališču v Radizelu. Ravno takrat je AMZ Jugoslavije dajala določene kredite. Pri AMZS so bili prepričani, da bi AMD Orehova vas takšen avto kamp najbolje uredilo, zato je na društvo prišlo sporočilo, da so pri jugoslovanski zvezi namenili 15.000.000 din kredita za izgradnjo avto kampa, brez da bi pri društvu za to sploh zaprosili. Toda projekt je bil na začetku kar nekako zgrešen. Pri nakupu zemljišča ni bilo težav, toda ko so začeli graditi avto kamp, so naleteli na težave. Člani društva so namreč mislili, da bodo tako kot dom, tudi kamp lahko gradili v lastni režiji. Gradnja se je začela, tedaj pa se je zataknilo v Beogradu, kjer niso plačevali računov za gradnjo. Ker v Beogradu niso naleteli na odziv, so dela prepustili gradbenemu podjetju Konstruktor iz Maribora, kjer so tudi plačali račune za material, ki so ga v društvu že porabili.

Konstruktor je postavil sicer ugodne pogoje, ker pa so bile mere v predračunihnepravilne, je ob končnem prevzemu gradnja stala kar 5 milijonov več, kot jebilo dogovorjeno v pogodbi. Po pogodbi bi morala biti dela končana do 31. decembra 1965 in tako je imel Konstruktor časa za dokončanje del le še dva meseca. Čeprav dela še niso bila zaključena, so v društvu 25. decembra že poslali zadnje plačilo v Beograd. Živeli so v prepričanju, da bodo na zvezi v Beogradu stroške plačali iz sredstev, ki so bila prvotno odobrena. Šele potem, ko je Konstruktor zagrozil Kreditni banki Srbije, ki je izdala garancijo, da bodo vložili tožbo, so končno plačali odobrena sredstva. To je bilo udejanjeno šele leta 1966, društvo pa je dobilo celo kazen, ker naj ne bi pravočasno izkoristilo kredita, kar seveda ni držalo. Društvo je bilo zaradi prekoračitve v velikem minusu, a v prepričanju, da bodo objekti nekoč služili svojemu namenu. V društvu so se na vso moč trudili, da bi nekako zapolnili luknjo prekoračenih petih milijonov, toda nihče ni našel izhoda. Zato je konec leta 1966 Konstruktor vložil tožbo in z začetkom leta 1967 je bil račun AMD Orehova vas blokiran.

Vseeno so se spomladi leta 1967 vneto pripravljali na dirko. Prireditev je bilavse bliže in društvu je grozilo, da bo Konstruktor zaplenil sredstva odvstopnine. A končno je posijal žarek upanja. SO Maribor je izdala garancijo Kreditni banki Maribor, ki je bila pripravljena posoditi zaostanek petih milijonov dinarjev. Dirka je uspela tako, da so pri AMD Orehova vas poravnali kredit in še nagradili tekmovalce. S tem so si pri Kreditni banki tudi za prihodnja leta pridobili zaupanje in nadaljevali sodelovanje. S tem je bilo društvo rešeno osnovnih težav, gradnja in dokončanje objektov pa še ne. O prevzemu objektov so se  najprej pogovarjali z gostinskim podjetjem Hotel Orel, kjer pa niso našli skupnih interesov. Zatem so poskušali pri podjetju Astoria. Podjetje je takoj pokazalo precej zanimanja in s člani AMD Orehova vas so se dogovorili o prevzemu gostinskih storitev na dirkah ter na slavnostih za tekmovalce. Čas je mineval, stvari pa se še vedno niso premaknile, zato so člani AMD Orehova vas podjetju Astoria poslali dopis. Za tem so se pogovori nadaljevali, a ne tako, kot so si v AMD Orehova vas želeli. Svet podjetja Astoria je namreč sporočil svoj pogoj, po katerem mora AMD Orehova vas jamčiti, da bo obrat rentabilen, saj bi v nasprotnem primeru moralo društvo podjetju vrniti vse stroške. Po tem odgovoru so bili v društvu prepričani, da so pri podjetju Astoria dogovorjeno zadevo odklonili. Zato so na seji sprejeli sklep, da gostišče prodajo ali pod ugodnimi pogoji dajo v najem. Takrat so se kot morebitni kupci zgradbe na dirkališču  začeli pojavljati Komaverji in društvo je z njimi začelo prve pogovore. Nedograjeno gostišče z delom zemljišča so končno uspeli prodati in že 1. januarja 1970 je v zgradbi začelo delovati gostišče po imenu Motokros.

Društvo je bilo rešeno precejšnjega bremena in se je lahko posvetilo organizacijskih zadevam, kajti bližalo se je svetovno prvenstvo. Vseeno je bila prodaja gostišča še veliko let kasneje glavna tema pogovorov.  Mnogi so bili mnenja, da je društvo s prodajo storilo veliko napako. Toda danes je o tem težko govoriti, saj takrat društvo ni imelo drugega izhoda.

Prvi jubilej je društvo slavilo ob svoji deseti obletnici leta 1967. S prvim desetletjem so bili zadovoljni. Zgrajen je bil društveni dom, kupili so zemljišče za dirkališče in začeli z gradnjo avtokampa ter gostišča. Praznovanje je delno zasenčila le nedokončana gradnja gostišča. Ob obletnici je društvo izdalo svojo prvo značko, izdelano v treh barvah. Podelili so 300 značk s pisnimi priznanji. Ob tej priložnosti so pripravili tudi razstavo o svojem delovanju.

Gradnja društvenega doma

20. maja 1960 so začeli kopati temelje za dom AMD Orehova vas. Delo je bilo najprej prostovoljno in so ga opravljali v glavnem člani društva, kmalu pa so ugotovili da je projekt prezahteven in vpoklicali so še gradbene delavce. Seveda tudi gradnja doma ni potekala brez težav. Zgradba se je večala, gradbena inšpekcija pa je bila mnenja, da so se člani AMD Orehova vas lotili črne gradnje. A tudi to se je k sreči dobro izteklo in gradnja se je lahko nadaljevala. Toda za dokončanje del je bilo v društvu premalo sredstev in člani so se bili primorani zateči po finančno pomoč na AMZS. Proti vsem pričakovanjem so si pri vodilnih ljudeh Avto moto zveze končno pridobili zaupanje in zveza je prispevala pomemben finančni delež za nadaljevanje gradbenih del. Drug pomemben delež je prispevala še tedanja občina Tezno in 27. novembra 1960 so člani AMD Orehova vas dočakali svečano otvoritev dolgo pričakovanega doma. To je bil dan, ki je neizmerno razveselil člane AMD Orehova vas in združil vse vaščane. Tudi tiste, ki niso verjeli da bo gradnja zaključena v tako kratkem času.

Otvoritev je bila izredno svečana. Pred domom se je zbralo ogromno ljudi. Najprej je bila na sporedu slavnostna povorka, v kateri je sodelovalo 60 motornih vozil. Za tem je sledil govor predsednika AMZS. Ta je najbolj požrtvovalnim delavcem podelil zlate značke. Za tem je sledil slavnostni rez traku in tako imenovani krst s kozarcem, ki pa se ob trku v stopnice ni razbil.
Rajanje vaščanov je trajalo še dva dni po otvoritvi, dom pa si je v prvih dneh po otvoritvi prišlo ogledati tudi veliko ljudi iz oddaljenih krajev. 

Kljub gradnji doma pa tudi ostale dejavnosti društva niso popolnoma poniknile.Tri mesece po otvoritvi, natančneje 14. januarja 1961 je bil prvi občni zbor v novem domu. Na zboru je prišlo do sporov in društva je za nekaj časa prenehalo z delom. Toda že pomladi istega leta, so člani AMD Orehova vas ponovno organizirali tombolo, tokrat s kar stoodstotnim uspehom, glavni dobitki pa so bili kar trije motorji. Finančno stanje v društvu je bilo pozitivno in upravni odbor  je sklenil, da bo najbolj požrtvovalnim članom povrnil potne stroške ter delež za vložen trud in čas. To pa je bil za nekoga očitno kamen spotike in v društvo je prišel revizor. Po tritedenskem brskanju v društvu ni našel nepravilnosti ali  okoriščanja in zlorab, je pa podal nekaj očitkov na račun neurejene administracije. Ko je odbor prejel zapisnik o pregledu poslovanja, je sklical sestanek. Zaradi bolezni so izključili dva člana in zamenjali predsednika. To je ponovno postal Stanko Šmirmaul. Stanje v društvu je bilo kritično. S financami sicer ni bilo težav, težje pa je bilo ponovno povrniti zaupanje med člane in ostale ljudi.

Društvo AMD Orehova vas ob svoji ustanovitvi ni razmišljalo o organizacijišportnih prireditev. Toda že v poročilu prvega občnega zbora so bile zabeležene tri športne prireditve. Po eni izmed teh prireditev so udeležencem celo povrnili gorivo. Že leta 1958 je društvo organiziralo propagandno vožnjo, na kateri je sodelovalo štirinajst motorjev in dva avtomobila. Leta 1959 je društvo organiziralo prve cestno hitrostne dirke. Z organizacijo dirk niso bili zadovoljni, ker jim je po mnenju članov društva manjkalo organizacijskih sposobnosti. Dirke so bile za kraj poseben dogodek, saj si jih je ogledalo okoli tisoč gledalcev. Ugotovili so, da se ljudje zanimajo za ta šport, društvu pa so prireditve celo prinesle dobiček. Leta 1960 je bila glavna skrb gradnja doma, vseeno pa so jeseni pred domom organizirali spretnostno vožnjo.

Že leto kasneje so v društvu izdelali pravilnik tekmovanja, na tekmovanje pa so povabili tudi funkcionarje AMZS. Ker so bile dirke razpisane brez soglasja AMZS, je nekaj dni pred pričetkom dirk na društvo prispelo pismo AMZS, v katerem so ukazali prepoved dirk. V AMD Orehova vas so takoj sklicali upravni odbor in sklenili, da se takoj odpravijo v Ljubljano h glavnemu sekretarju. Po dolgotrajnih prepričevanjih so v društvu vseeno dobili zeleno luč za izpeljavo tekmovanj, seveda pa so na AMZS dodali še svoje pogoje.

Pozimi leta 1962 je sekretar športne komisije AMZS Cveto Maček pripravil 14dnevno predavanje o moto športu, zgodovini motorizacije in ostalih podrobnostih, ki so spadale zraven. Po tečaju pa so organizirali tudi tečaj za športne funkcionarje. Prijavilo se jih je kar 32. Za tem so že določili datum prve dirke v motokrosu. Ta naj bi bila 23. junija 1963. V načrtu so imeli izpeljati republiško prvenstvo, ker pa se je zataknilo pri dostavi motorjev, je dirka odpadla. Naslednja dirka, mednarodna dirka z udeležbo avstrijskih tekmovalcev, je bila načrtovana 25. avgusta. Zadnje dni pred dirko je na progi prostovoljno delalo preko petdeset ljudi dan pred dirko je bilo vse pripravljeno za izvedbo tekmovanja. Delegat na prvi dirki je bil predsednik Zveze športne komisije AMZ Jugoslavije, Ante Granič. Prvi jugoslovanski tekmovalci so začeli prihajati že v soboto, namestili pa so jih kar pri vaščanih, tako da je skoraj vsaka bližnja hiša gostila kakšnega tekmovalca. Dopoldanski sprejem pred dirko je bil v slivniškem gradu, popoldan pa se je dolgo pričakovano tekmovanje začelo s svečano otvoritvijo.  

Nastopilo je 27 tekmovalcev, med njimi tudi domačin Dušan Sluga. Na svojiprvi dirki je osvojil visoko sedmo mesto. Dirko je prenašal radio, časopisi pa so tekmovanju namenili zelo veliko prostora. To je bil odmeven začetek v zgodovino motokrosa v Orehovi vasi.

Po uspeli prireditvi so sklenili, da istega leta izpeljejo še eno prireditev. Že 20.oktobra so ponovno organizirali dirko, na kateri je nastopilo 34 tekmovalcev,od tega trije domačini. Za pripravo dirke so potrebovali le 19 dni. Najboljši domač tekmovalec je bil Mirko Rebernik na šestem mestu. Tekmovanje si je ogledalo rekordnih 12 tisoč gledalcev. Ker dirkališče ni bilo ograjeno so gledalci prihajali iz vseh strani in dirka društvu ni prinesla pričakovanega dobička. Zato so se povezali z vojsko, ki je okrog dirkališča zgradila žično ograjo. Že naslednja republiška dirka, 12. aprila 1964, je pokazala kako pomembna je ograda. Dirko si je ogledalo 10 tisoč gledalcev, dohodek od vstopnine pa v primerjavi z dirko prej, podvojen. Med 22 tekmovalci je bil najboljši Janez Rotar, ki je članom AMD Orehova vas predstavil motokros, drugo mesto pa je z enakim številom točk dosegel domačin Mirko Rebernik. Tega leta se je društvu pridružil še tekmovalec Stanko Vesenjak, ki je imel ogromno znanja.

V letu 1964 so člani AMD Orehova vas prvič posegli po točkah državnega prvenstva. Ekipa, ki so jo med drugim sestavljali Stanko Vesenjak, Mirko Rebernik in Albin Pehant, je osvojila tretje mesto v državi. Rezultat je društvu dal novih moči in volje do dela in že leta 1965 so prvič osvojili naslov ekipnega prvaka Jugoslavije v motokrosu, v kategoriji do 250 kubičnih centimetrov.

Aprila leta 1965 je društvo organiziralo prvo dirko z mednarodno udeležbo, pod imenom Prva dirka za nagrado Štajerske. Sodelovalo je 35 dirkačev iz Danske, Švedske, Avstrije, Francije, Zahodne Nemčije, Madžarske, Švice in Jugoslavije. Po tem so v AMD Orehova vas vsako leto organizirali vsaj eno mednarodno dirk, ob tem pa še tekmovanja jugoslovanskega prvenstva. Iz dirke v dirko je bil boljši tudi Stanko Vesenjak, ki je leta 1966 postal državni prvak.

Obnova društvenega doma

Ker se je društvo dobrih pet let posvečalo gradnji gostišča in avtokampa, nimoglo redno vzdrževati doma v Orehovi vasi. Do konca leta 1970 je bildruštveni dom že v zaskrbljujočem stanju, zato so začeli razmišljati o obnovi. Na seji so predlagali, da bi del zgradbe dali v najem podjetju PTT za potrebe pošte in tako bi tudi podjetje PTT prispevalo k obnovi. K sreči so se načrti uresničili in leta 1972 so stekla obnovitvena dela. Izvajalec je bil Anton Grajfoner, ki je pred tem že zgradil sodniško in častno tribuno, informacijsko pisarno, startna vrata ter drenažo na dirkališču. Kljub temu, da dela v predvidenem roku še niso bila končana, so že konec leta 1972 v dom vselili društvene pisarne, svoje prostore pa sta v domu dobila še Krajevna skupnost in Krajevni urad Maribor. Pošta se je v domu uradno otvorila 27. aprila 1973.

Pri ureditvi zunanje okolice so glavna dela prostovoljno opravili člani društva invaščani. Poleg ureditve cvetlične grede so očistili jarek, položili betonske ceviin poskrbeli za vse ostalo, kar je spadalo zraven. Čeprav je bilo veliko stvari narejenih prostovoljno so v društvu priznali, da jim brez pomoči najemnikov, podjetja PTT ter Krajevne skupnosti, ne bi uspelo. V društvu so si že od začetka obnove želeli podaljšati dvorano, da bi dodali še oder. Pojavile so se težave z ureditvijo zemljiško knjižnihzadev, kajti novi sosed je ob nakupu zemljišča nase prepisal tudi del zemlje, ki je bila v lasti AMD Orehova vas. Leta 1976 si se s sodno poravnavo stvari uredile in že 23. maja 1976 je na otvoritvi svetovnega prvenstva na novem odru prvič zapel Slovenski oktet.

Dosedanji državni prvaki AMD Orehova vas

Stanko Vesenjak v razredu do 250 ccm (1966),
Ivan Goljav razredu do 125 ccm (1973),
Niko Šinkovec v razredu do 125 ccm (1975),
Drago Predanv razredu do 125 ccm (1976, 1977, 1978, 1979, 1980) in v razredu
do 250 ccm (1981, 1982, 1983, 1984),
Silvin Vesenjakv razredu do 250 ccm (1976),
Marjan Polajžar v razredu do 50 ccm (1977),
Marjan Zdovcv razredu do 125 ccm (1984),
Sašo Krageljje kot član AMD Orehova vas osvojil 5 naslovov državnega prvaka, skupaj v dosedanji karieri pa že 16

Ustanovni člani AMD Orehova vas

STANKO ŠMIRMAUL
V AMD Orehova vas deluje že od ustanovitve, kot ustanovni član in prvi predsednik. Od leta 1965 do 1979 je bil član predsedstva AMZS, ob tem pa tudi mednarodni športni funkcionar. Poleg številnih predsedniških finkcij, ki jih je opravljal v raznih združenjih in organih, se tudi v AMD Orehova vas že od vsega začetka trudi za čim boljše delovanje. Za svoje delo je prejel več pisnih priznanj in odlikovanj. Dvakrat je bil dobitnik zlate plakete AMZS, prejel je zlato plaketo Borisa Kidriča, odlikovan pa je bil tudi z državno medaljo dela in zlatim vencem. Danes v društvu deluje kot častni predsednik.

JOŽEF KOLMAN
Bil je član iniciativnega odbora za ustanovitev društva ter član izvršnega odbora. Ob tem je v društvu deloval kot gospodar, predsednik športne komisije, inštruktor praktične vožnje in predsednik komisije za delo med pionirji in prometno preventivo. O motokrosu je posnel tudi nekaj filmov. Poleg delovanja v društvu je vidne funkcije opravljal tudi v Krajevni skupnosti. Za svoje delo je prejel več priznanj in državno odlikovanje medaljo dela in red zaslug za narod. AMZS mu je podelila častni znak in zlato plaketo.

MIRKO ARNUŠ
V AMD Orehova vas deluje vse od njegove ustanovitve. Živi v neposredni bližini društvenega doma,zato je bil društvu vedno na voljo. Med svojim aktivnim delovanjem ni zavzemal nobene vidne funkcije, a je bil kljub temu pomemben člen društva. Bil je športni funkcionar ter vodja službe za štetje krogov. Za svoje delo je prejel zlati znak in zlato plaketo AMZS.